Piątek , 9 grudzień 2022
Imieniny Leokadii, Wies³awy, Nataszy
08:03

Laureaci nagrody Św. Wawrzyńca

ROK 2005
ZdjęcieKs. PraÅ‚at Zenon Skierka zostaÅ‚ uhonorowany nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2005 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (444kB) pdf
ROK 2006
ZdjęcieKs. Kanonik Marian Kotewicz zostaÅ‚ uhonorowany nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2006 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (58kB) pdfZdjęciePan BolesÅ‚aw Krzyżanowski zostaÅ‚ uhonorowany nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2006 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (441kB) pdfROK 2007
ZdjęcieNagrodą został uhonorowany MLKS "KRAJNA". Statuetkę z rąk Burmistrza podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2007 r. odebrał Pan Dariusz Krakowiak - Prezes Stowarzyszenia.

Uchwała Konwentu pobierz >> (696kB) pdfROK 2008
ZdjęcieNagrodÄ… zostaÅ‚ uhonorowany Chór "Cecylia". StatuetkÄ™ z rÄ…k Burmistrza podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2008 r. odebraÅ‚ Pan Antoni Milachowski - Prezes Chóru "Cecylia".

Uchwała Konwentu pobierz >> (244kB) pdf


ROK 2009
ZdjęcieNagrodÄ… zostaÅ‚y uhonorowany wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie. StatuetkÄ™ z rÄ…k Burmistrza podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2009 r. odebraÅ‚ Pan Jan Szeliga - Prezes ZarzÄ…du Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Uchwała Konwentu pobierz >> (349kB) pdf


ROK 2010
ZdjęciePan BartÅ‚omiej PaweÅ‚czak zostaÅ‚ uhonorowany nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2010 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (717kB) pdf
ROK 2011
ZdjęcieNagrodÄ… zostaÅ‚o uhonorowane Stowarzyszenie "DoroÅ›li Dzieciom" w SÄ™pólnie KrajeÅ„skim z rÄ…k Burmistrza podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2011 r. odebraÅ‚ Pan JarosÅ‚aw Niemyjski - Prezes Stowrzyszenia.

Uchwała Konwentu pobierz >> (378kB) pdf


ROK 2012
ZdjęcieNagrodÄ… zostaÅ‚o uhonorowane Stowarzyszenie  „Duże Różowe SÅ‚oÅ„ce” w SÄ™pólnie KrajeÅ„skim StatuetkÄ™ z rÄ…k Burmistrza podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2012 r. odebraÅ‚a Pani  Maria Milachowska  Prezes Stowarzyszenia.

Uchwała Konwentu pobierz >> (573kB) pdf


ZdjęcieNagrodÄ… zostaÅ‚y uhonorowany wszystkie  KoÅ‚a GospodyÅ„ Wiejskich z terenu Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie. StatuetkÄ™ z rÄ…k Burmistrza podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2012 r. odebraÅ‚a Pani  Barbara Stasierowska – PrzewodniczÄ…ca ZarzÄ…du Gminnej Rady Kobiet.

Uchwała Konwentu pobierz >> (556kB) pdf


ROK 2013
ZdjęciePaÅ„stwo Janina Strep-SzymaÅ„ska i i Jerzy SzymaÅ„ski  zostali  uhonorowani nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2013 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (420kB) pdf
Pan BartÅ‚omiej Bonk  zostaÅ‚  uhonorowany nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2013 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (603kB) pdfZdjęcieNagrodÄ… zostaÅ‚o uhonorowane Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi „KóÅ‚ GospodyÅ„ Wiejskich i KóÅ‚ek Rolniczych” Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie.  StatuetkÄ™ z rÄ…k Burmistrza SÄ™pólna KrajeÅ„skiego  podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2013 r. odebraÅ‚ Pan ZdzisÅ‚aw Grzeca  - Prezes ZarzÄ…du

Uchwała Konwentu pobierz >> (428kB) pdf


ROK 2014
ZdjęciePani Danuta WaÅ„ke zostaÅ‚a uhonorowana nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2014 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (634kB) pdfROK 2015
ZdjęciePan Bernard OrÅ‚owski zostaÅ‚ uhonorowany nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (937kB) pdf
ROK 2016
ZdjęciePan StanisÅ‚aw Drozdowski zostaÅ‚ uhonorowany nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2016 r.

Uchwała Konwentu pobierz >> (1392kB) pdfROK 2017
ZdjęcieZespóÅ‚ "Lutowianie" zostaÅ‚ uhonorowany nagrodÄ… Åšw. WawrzyÅ„ca - Patrona Gminy SÄ™pólno KrajeÅ„skie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 10 sierpnia 2017 r.

Dyplom pobierz >> (1392kB) pdf
Ilość odsłon 12895224