´╗┐
Czwartek, 8 grudzień 2022
Imieniny Marii, Wirginii, Zenona
00:37

Inkubator przedsi─Öbiorczo┼Ťci


„Inkubator przedsi─Öbiorczo┼Ťci w S─Öpólnie Kraje┼äskim szans─ů na zwi─Ökszenie atrakcyjno┼Ťci inwestycyjnej regionu”Przedmiotem projektu jest utworzenie inkubatora przedsi─Öbiorczo┼Ťci w S─Öpólnie Kraje┼äskim poprzez wykorzystanie infrastruktury technicznej nale┼╝─ůcej do Gminy S─Öpólno Kraje┼äskie, pozosta┼éej po zlikwidowanym przedsi─Öbiorstwie w obszarze Zielonego Parku Przedsi─Öbiorczo-┼Ťci „Krajna”. Inkubator po┼éo┼╝ony b─Ödzie w doskona┼éej lokalizacji zarówno biznesowej jak i logistycznej.
W ramach niniejszego projektu wsparciem zostan─ů obj─Öte prace przygotowawcze, obejmuj─ůce sporz─ůdzenie biznes planu oraz dokumentacji technicznej. Najwa┼╝niejsz─ů faz─ů projektu s─ů prace budowlane. Wsparcie b─Ödzie dotyczy┼éo wydatków zwi─ůzanych z przebudow─ů, modernizacj─ů i adaptacj─ů budynku poprzemys┼éowego na potrzeby inkubatora przedsi─Öbiorczo┼Ťci. W budynku znajdowa─ç si─Ö b─Öd─ů m.in.: pomieszczenia biurowe, handlowo-us┼éugowe, magazynowe, pokój osób zarz─ůdzaj─ůcych projektem, sala konferencyjno-szkoleniowa, pomieszczenia socjalne i sanitarne. Z pracami budowlanymi wi─ů┼╝e si─Ö tak┼╝e nadzór inwestorki, który b─Ödzie prowadzony równolegle.
W ramach projektu do wsparcia kwalifikuj─ů si─Ö tak┼╝e wydatki zwi─ůzane z wyposa┼╝eniem. Planuje zakupi─ç si─Ö m.in.: wyposa┼╝enia do pomieszcze┼ä, w tym sali konferencyjno-szkoleniowej i biur, zakup sprz─Ötu biurowego, komputerowego wraz z sieci─ů komputerow─ů i monitoringiem. 
W ramach projektu wyró┼╝niono wydatki zwi─ůzane z oddelegowaniem w ramach czynno┼Ťci pracowniczych koordynatora Projektu oraz ksi─Ögowej b─Öd─ůcych pracownikami wnioskodawcy, którym zlecono realizacj─Ö zadania w zakresie zarz─ůdzania i prowadzenia ewidencji ksi─Ögowej Inkubatora. Projekt obejmuje równie┼╝ promocj─Ö zawieraj─ůc─ů dzia┼éania promocyjno-informacyjne polegaj─ůce na stworzeniu portalu internetowego, zakupie tablicy informacyjnej i pami─ůtkowej, realizacji filmowych w TV regionalnej, og┼éosze┼ä prasowych i radiowych, organizacji akcji promocyjnych, zakupu materia┼éów promocyjnych oraz organizacji konferencji podsumowuj─ůcej projekt z udzia┼éem przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych, przedsi─Öbiorców i samorz─ůdów lokalnych.
Wnioskowane wsparcie ma dotyczy─ç wszystkich elementów niniejszego projektu. Koszty zwi─ůzane z poszczególnymi elementami projektu zosta┼éy zaliczone do kosztów kwalifikowalnych. Koszt kwalifikowalny inwestycji wynosi 2 631 233,42 PLN, wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 841 863,39 PLN. Zgodnie z planowanym harmonogramem projekt ma zako┼äczy─ç si─Ö we wrze┼Ťniu 2015 r.

Realizacja projektu, zak┼éadaj─ůca utworzenie inkubatora przedsi─Öbiorczo┼Ťci, która wp┼éynie na podniesienie kompleksowo┼Ťci i dost─Öpno┼Ťci oferty dla przedsi─Öbiorców. G┼éównym celem utworzenia Inkubatora jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i wsparcie doradcze nowo powstaj─ůcym i rozwijaj─ůcym si─Ö firmom i w konsekwencji wzrost zatrudnienia. Cel g┼éówny projektu b─Ödzie realizowany w oparciu o nast─Öpuj─ůce cele operacyjne:
  • aktywizacja lokalnego rynku pracy,
  • podniesienie poziomu przedsi─Öbiorczo┼Ťci,
  • budowa i rozwój infrastruktury wspieraj─ůcej przedsi─Öbiorczo┼Ť─ç,
  • udost─Öpnianie kompleksowych us┼éug dla przedsi─Öbiorców ┼Ťwiadczonych w jednym miejscu,
  • wsparcie pocz─ůtkuj─ůcych przedsi─Öbiorców, w tym studentów i absolwentów i zapobieganie ich odp┼éywowi,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wzrost liczby nowych przedsi─Öbiorstw oraz rozwój istniej─ůcych,
  • intensyfikacja wspó┼épracy lokalnych partnerów, m.in.: uczelni wy┼╝szych, firm, stowarzysze┼ä
  • pozyskiwanie nowych inwestorów,
  • wzrost konkurencyjno┼Ťci inwestycyjnej regionu.
Cele te zamierza si─Ö osi─ůgn─ů─ç poprzez zaoferowanie dodatkowej powierzchni handlowo-us┼éugowej, magazynowej i biurowej przeznaczonej na preferencyjny wynajem dla przedsi─Öbiorców rozpoczynaj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç. Przestrze┼ä b─Ödzie tak zaaran┼╝owana by wszyscy si─Ö znali i wspó┼épracowali ze sob─ů oraz mieli mo┼╝liwo┼Ť─ç wymiany do┼Ťwiadcze┼ä. Dodatkowo projekt zak┼éada stworzenie zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego. Dzi─Öki temu mo┼╝na stwierdzi─ç, i┼╝ projekt zwi─Ökszy liczb─Ö ┼Ťwiadczonych us┼éug dla przedsi─Öbiorców i wp┼éynie na ich kompleksowo┼Ť─ç.
W zwi─ůzku z powy┼╝szym nale┼╝y uzna─ç, i┼╝ realizacja projektu przyczyni si─Ö do zwi─Ökszenia potencja┼éu i zdolno┼Ťci ┼Ťwiadczenia us┼éug przez instytucje otoczenia biznesu. Dzi─Öki utworzonemu inkubatorowi zarz─ůdzanemu przez Wnioskodawc─Ö IOB b─Ödzie mog┼éa poszerzy─ç i podnie┼Ť─ç jako┼Ť─ç ┼Ťwiadczonych us┼éug, u┼éatwiaj─ůcych prowadzenie i rozwijanie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

Wizualizacja budynku inkubatora oraz stan przed przebudow─ů.


02.07.2015 - Inkubator przedsi─Öbiorczo┼Ťci w S─Öpólnie Kraje┼äskim szans─ů na zwi─Ökszenie atrakcyjno┼Ťci inwestycyjnej regionu.

27.10.2015 - Burmistrz S─Öpólna Kraje┼äskiego prowadzi nabór zg┼éosze┼ä podmiotów chc─ůcych ubiega─ç si─Ö o przyj─Öcie do Inkubatora Przedsi─Öbiorczo┼Ťci w S─Öpólnie Kraje┼äskim.
Ilość odsłon 12892651
´╗┐