Czwartek, 8 grudzień 2022
Imieniny Marii, Wirginii, Zenona
18:11

Aktualności

Åšwiatowy DzieÅ„ Książki i Praw Autorskich mÅ‚odzi czytelnicy uczcili… flash mobem!


Tegoroczne Å›wiÄ™to książki już za nami. W ramach jego obchodów Biblioteka Publiczna im. JarosÅ‚awa Iwaszkiewicza w SÄ™pólnie przygotowaÅ‚a specjalne atrakcje. 23 kwietnia uczniowie szkóÅ‚ podstawowych wziÄ™li udziaÅ‚ w warsztatach przygotowanych przez ilustratorkÄ™ bajek dla dzieci, AgnieszkÄ™ KÅ‚os-MilewskÄ…. Podczas zajęć wcielili siÄ™ w rolÄ™ grafików, którzy ozdobili obrazkami „Tarapaty Bartka Koniczyny”. Tego samego dnia starsi czytelnicy tÅ‚umnie przybyli na spotkanie autorskie ze sÅ‚awnÄ… polskÄ… pisarkÄ… i malarkÄ…, RomÄ… LigockÄ….czytaj więcej >>>

Data utworzenia: 28.04.2015

Absolwenci


Aleksander Piekut, Anna Chart, Julia Pestka, Bogna KabaciÅ„ska to kolejni mali absolwenci SzkoÅ‚y Rodzenia „mamo, Tato tu jestem II”.czytaj więcej >>>

Data utworzenia: 28.04.2015
Wiosna, słońce, zieleń...


Wiosna, sÅ‚oÅ„ce, zieleÅ„... tymi sÅ‚owami najpiÄ™kniej dzieci opisujÄ… to, co dzieje siÄ™ za oknem. DziÅ› nasi MilusiÅ„scy z ARTIK-a w Piasecznie zamienili siÄ™ w owady. ByÅ‚y biedroneczki, pszczóÅ‚ki, konik polny i pajÄ…czek. Tym samym zaklinaliÅ›my wiosnÄ™, aby juz nas nie opuszczaÅ‚a i zostaÅ‚a z nami na dÅ‚użej.czytaj więcej >>>

Data utworzenia: 27.04.2015

„Nie piszÄ™ dla terapii” o swojej twórczoÅ›ci i nie tylko – Roma Ligocka w Bibliotece


23 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. J. Iwaszkiewicza miaÅ‚o miejsce spotkanie ze sÅ‚awnÄ… polskÄ… malarkÄ… i pisarkÄ… RomÄ… LigockÄ…, które prowadziÅ‚a Lucyna Sztandera.czytaj więcej >>>

Data utworzenia: 27.04.2015

NAJLEPSZA MAJÓWKA - TYLKO W SĘPÓLNIE


Patriotycznie, kulturalnie, rozrywkowo i sportowo - pod takim hasÅ‚em odbÄ™dzie siÄ™ tegoroczna majówka w SÄ™pólnie KrajeÅ„skim. Pięć dni imprez i dobrej zabawy. W ofercie każdy znajdzie coÅ› dla siebie. W tych dniach koniecznie trzeba odwiedzić SÄ™pólno KrajeÅ„skie.czytaj więcej >>>

Data utworzenia: 26.04.2015

IV SĘPOLEŃSKI BOXING SHOW - FOTOGALERIAczytaj więcej >>>

Data utworzenia: 26.04.2015

V Turniej w „Zbijaka”


 W dniu 5 maja 2015 od godz. 09:00 do 15:00, w Centrum Sportu i Rekreacji KRAJNA ARENA, odbÄ™dzie siÄ™ V Turniej w „Zbijaka” dla osób niepeÅ‚nosprawnych, organizowany przez Stowarzyszenie DoroÅ›li – Dzieciom w SÄ™pólnie KrajeÅ„skim.czytaj więcej >>>

Data utworzenia: 24.04.2015

GÄ…bki w dÅ‚oÅ„, farbki w ruch, czyli „Tarapaty Bartka Koniczyny” na Åšwiatowy DzieÅ„ Książki w Bibliotece


23 kwietnia 2015 r. w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki” w Bibliotece Publicznej im. J. Iwaszkiewicza odbyÅ‚y siÄ™ warsztaty plastyczno-literackie, które poprowadziÅ‚a ilustratorka literatury dzieciÄ™cej Agnieszka KÅ‚os-Milewska.czytaj więcej >>>

Data utworzenia: 24.04.2015

Mali naukowcy z Wiśniewy


23 kwietnia w Szkole Podstawowej w WiÅ›niewie odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia „Prelekcje dla przedszkolaków – MaÅ‚y Naukowiec II”, realizowane w ramach projektu „Kujawsko – Pomorskie Regionem Astronomicznym II”, w Wydziale Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Departamentu Edukacji i Sportu UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego w Toruniu, ze Å›rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz SamorzÄ…du Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Celem przedsiÄ™wziÄ™cia jest pobudzanie ciekawoÅ›ci i zainteresowania dzieci naukami Å›cisÅ‚ymi. Projekt realizowany jest przez FundacjÄ™ Aleksandra JabÅ‚oÅ„skiego z Torunia.czytaj więcej >>>

Data utworzenia: 24.04.2015

Ilość odsłon 12894782