´╗┐
Środa, 28 września 2022
Imieniny Luby, Waclawa, Salomona
22:11

Aktualno┼Ťci

Switch it on! Inclusion for teachersPrzez ca┼éy tydzie┼ä nauczyciele z ró┼╝nych krajów Europy mieli okazj─Ö zastanowi─ç si─Ö nad zjawiskiem wykluczenia spo┼éecznego ró┼╝nych grup m┼éodzie┼╝y defaworyzowanej (osoby z niepe┼énosprawno┼Ťciami, mniejszo┼Ťci etniczne, kulturowe, seksualne i inne). Omawiano zagadnienia maj─ůce kluczowy wp┼éyw na wykluczenie spo┼éeczne m┼éodzie┼╝y: stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, przemoc i – co najwa┼╝niejsze – zastanawiano si─Ö na tym czy i co mo┼╝na zrobi─ç, ┼╝eby zapobiec tym negatywnym zjawiskom szczególnie w ┼Ťrodowisku szkolnym. 
Poprzez metody i techniki edukacji pozaformalnej nauczyciele poszerzali wiedz─Ö dotycz─ůc─ů wykluczenia spo┼éecznego oraz nabywali umiej─Ötno┼Ťci mog─ůce mie─ç wp┼éyw na polepszenie sytuacji m┼éodzie┼╝y z mniejszymi szansami w swoich szko┼éach. W ramach szkolenia odbywa┼éy si─Ö dyskusje, warsztaty, prezentacje dotycz─ůce omawianego tematu. Nauczyciele w mi─Ödzynarodowych grupach pracowali równie┼╝ nad konkretnymi narz─Ödziami, które mog─ů przyczyni─ç si─Ö do promowania zjawiska w┼é─ůczenia spo┼éecznego wykluczonej m┼éodzie┼╝y w ┼Ťrodowisku szkolnym. Powsta┼éy zupe┼énie nowe narz─Ödzia, które z ┼éatwo┼Ťci─ů mo┼╝na wykorzysta─ç podczas lekcji czy zaj─Ö─ç dodatkowych w szkole. Narz─Ödzia, które nie tylko mog─ů mie─ç pozytywny wp┼éyw na zrozumienie przez m┼éodzie┼╝ zjawiska wykluczenia spo┼éecznego oraz zagro┼╝e┼ä z tym zwi─ůzanych, ale równie┼╝ przyczyni─ů si─Ö do zmiany ┼Ťwiadomo┼Ťci m┼éodych ludzi, ich nastawienia do osób z mniejszymi szansami oraz – miejmy nadziej─Ö – pozytywnego wp┼éywu na spo┼éecze┼ästwo, którego s─ů wa┼╝nym elementem. Nauczyciele mieli równie┼╝ okazj─Ö odby─ç wizyt─Ö studyjn─ů w Stowarzyszeniu „Doro┼Ťli – Dzieciom” w S─Öpólnie – organizacji aktywnej na polu walki z wykluczeniem spo┼éecznym oraz w wi─Öcborskim oddziale Zespo┼éu Szkó┼é nr 2 w S─Öpólnie, gdzie mieli okazj─Ö pozna─ç praktyczne sposoby w┼é─ůczania dzieci i m┼éodzie┼╝y z niepe┼énosprawno┼Ťciami w ┼╝ycie spo┼éeczne.
Potrzeba walki z wykluczeniem spo┼éecznym jest jednym z celów strategii Komisji Europejskiej „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwa┼éego wzrostu gospodarczego sprzyjaj─ůcego w┼é─ůczeniu spo┼éecznemu, dlatego te┼╝ szkolenie na ten temat by┼éo wa┼╝nym krokiem w kierunku zmiany ┼Ťwiadomo┼Ťci spo┼éecznej. Nauczyciele maj─ůcy na co dzie┼ä kontakt z dzie─çmi i m┼éodzie┼╝─ů s─ů osobami, które mog─ů mie─ç pozytywny wp┼éyw na ten proces. Mówi si─Ö, ┼╝e m┼éodzi ludzie s─ů przysz┼éo┼Ťci─ů ka┼╝dego spo┼éecze┼ästwa, kto wi─Öc, je┼Ťli nie oni mo┼╝e walczy─ç o lepsze i sprawiedliwe jutro dla wszystkich? Uczestnicy szkolenia zrobili ma┼éy, aczkolwiek wa┼╝ny krok w kierunku zmiany spo┼éecznej – procesu nie┼éatwego ale koniecznego dla zminimalizowania negatywnych zjawisk zwi─ůzanych z wykluczeniem spo┼éecznym.
Projekt finansowany był z Programu Erasmus plus.
 

Data utworzenia: 10.08.2015

inne aktualno┼Ťci

Ilość odsłon 12614660
´╗┐