´╗┐
Czwartek, 18 kwiecień 2019
Imieniny Alicja, Boguslawa, Apoloniusz, Goscislawa
14:58

Aktualno┼Ťci

Regulamin Konkursu Literackiego „Tr├│jka” we wspomnieniach. 

Regulamin Konkursu Literackiego

„Trójka” we wspomnieniach

 

 

1.     Organizatorem Konkursu „Trójka” we wspomnieniach jest Stowarzyszenie „B─ůd┼║ z nami” dzia┼éaj─ůce przy Zespole Szkó┼é Nr 3.

2.      Organizator og┼éasza Konkurs literacki „Trójka” we wspomnieniach.

3.      Konkurs jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů obchodów 50-lecia Zespo┼éu Szkó┼é nr3 w S─Öpólnie Kraje┼äskim.

4.   Przedmiotem Konkursu jest tekst prozatorski zwi─ůzany z wybranym przez autora w┼éasnym wspomnieniem ze szko┼éy.

5.      Do Konkursu mog─ů zosta─ç nades┼éane prace, które  nie by┼éy wcze┼Ťniej publikowane.

6.      Komisja Konkursowa oceni wszystkie nades┼éane prace w terminie do 4 wrze┼Ťnia 2014 roku, przyznaj─ůc nagrod─Ö g┼éówn─ů oraz dwa wyró┼╝nienia.

7.      Kryteria oceny prac: walory literackie tekstu, oryginalno┼Ť─ç oraz poprawno┼Ť─ç j─Özykow─ů. Forma pracy jest dowolna.

8.      W Konkursie przewidziano nast─Öpuj─ůce nagrody:

a.      Jedna Nagroda g┼éówna –o warto┼Ťci  200z┼é (dwie┼Ťcie z┼éotych) – za najlepsz─ů prac─Ö,

b.     Dwa Wyró┼╝nienia- nagrody o warto┼Ťci 50 z┼é – za dwie wyró┼╝nione prace.

9.      Termin nadsy┼éania prac mija 18 lipca 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

10.   Wyniki konkursu zostan─ů og┼éoszone na obchodach jubileuszowych 6 wrze┼Ťnia 2014 roku.

11.   Fragmenty nagrodzonych prac zostan─ů odczytane na uroczysto┼Ťci.

12.   Konkurs jest przeznaczony dla Absolwentów Zespo┼éu Szkó┼é nr 3 oraz jej by┼éych pracowników.

13.   Maksymalna obj─Öto┼Ť─ç tekstu zg┼éaszanego do Konkursu to:

a.      2 strony formatu A4,

b.     czcionka Times New Roman,  rozmiar 12,

c.      interlinia 1,5 wiersza.

14.   Dopuszcza si─Ö czytelny r─Ökopis.

15.   Jedna osoba mo┼╝e zg┼éosi─ç na Konkurs jeden tekst.

16.   Zg┼éoszenia do Konkursu mo┼╝na dokona─ç:

a.      Przesy┼éaj─ůc drog─ů pocztow─ů tekst konkursowy wydrukowany lub r─Öcznie napisany (druk lub r─Ökopis jednostronny) na adres:

 Zespó┼é Szkó┼é nr 3

 ul. Szkolna 1,

89-400 S─Öpólno Kraje┼äskie

z  dopiskiem „Trójka we wspomnieniach”

b.     lub sk┼éadaj─ůc osobi┼Ťcie tekst konkursowy wydrukowany lub r─Öcznie napisany (druk lub r─Ökopis jednostronny) w sekretariacie Zespo┼éu Szkó┼é nr 3 w S─Öpólnie Kraje┼äskim, ul. Szkolna 1, 89-400 S─Öpólno Kraje┼äskie.

17.   Decyzje Komisji Konkursowej s─ů ostateczne i nie przys┼éuguje od nich odwo┼éanie.

18.   Organizator nie zwraca nades┼éanych prac.

19.   Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okre┼Ťlaj─ůcym zasady Konkursu.

20.   W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczno┼Ťci interpretacji postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, rozstrzygni─Öcie nale┼╝y do wy┼é─ůcznej kompetencji Komisji Konkursowej.

21.   Przyst─Öpuj─ůc do Konkursu Uczestnik zobowi─ůzany jest do┼é─ůczy─ç do tekstu konkursowego O┼Ťwiadczenie o tre┼Ťci: „Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych w celach zwi─ůzanych z przeprowadzaniem Konkursu zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó┼║n. zm.) oraz zgod─Ö na publikacj─Ö swoich danych osobowych lub pseudonimu w zakresie niezb─Ödnym do zaprezentowania Zwyci─Özców Konkursu.”

22.   Uczestnik mo┼╝e zastrzec podanie swoich danych osobowych do publicznej wiadomo┼Ťci            i wyrazi─ç zgod─Ö na publikacj─Ö jego utworu pod pseudonimem (w tym celu zobowi─ůzany jest do┼é─ůczy─ç do tekstu konkursowego O┼Ťwiadczenie o tre┼Ťci: „O┼Ťwiadczam, ┼╝e nades┼éany/przekazany przeze mnie tekst konkursowy na Konkurs „Trójka” we wspomnieniach, w przypadku publikacji nale┼╝y podpisa─ç pseudonimem, który brzmi: …………………………..).

23.   Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnicy Konkursu maj─ů prawo wgl─ůdu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zg┼éoszenia ┼╝─ůdania zaprzestania ich przetwarzania.

24.   Uczestnik Konkursu, przesy┼éaj─ůc tekst konkursowy, wyra┼╝a zgod─Ö na jego publikacj─Ö (podpisan─ů imieniem lub nazwiskiem autora lub pseudonimem podanym w o┼Ťwiadczeniu), zachowuj─ůc autorskie prawa do tekstu.

25.   Regulamin Konkursu znajduje si─Ö na stronie internetowej  Zespo┼éu Szkó┼é nr 3 w S─Öpólnie Kraje┼äskim, ul. Szkolna 1, 89-400 S─Öpólno Kraje┼äskie.

               www.zs3sepolno.edu.pl


Data utworzenia: 10.06.2014

inne aktualno┼Ťci

Ilość odsłon 9579807
´╗┐