´╗┐
Niedziela, 11 kwiecień 2021
Imieniny Filip, Leon, Jaromir, Stanislaw, Izolda
03:04

Aktualno┼Ťci

REKRUTACJA DO PROJEKTU
REKRUTACJA DO PROJEKTU
Fundacja Inicjowania Rozwoju Spo┼éecznego og┼éasza rekrutacj─Ö do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia!”.
Rekrutacja będzie trwała od dnia 04/03/2014 do dnia 17/03/2014
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne i projektowe znajduj─ů si─Ö na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl
Projekt „Od zwolnienia do samozatrudnienia!” adresowany jest do osób, które maj─ů zamiar otworzy─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie maj─ů wystarczaj─ůcych ┼Ťrodków finansowych dla sfinalizowania przedsi─Öwzi─Öcia. Zakwalifikowane do udzia┼éu mog─ů zosta─ç osoby zwolnione z przyczyn dotycz─ůcych zak┼éadu pracy, z przedsi─Öbiorstw przechodz─ůcych procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.
Do projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób (25 kobiet i 23 m─Ö┼╝czyzn). Warunki konieczne do spe┼énienia okre┼Ťlone zosta┼éy w Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania ┼Ťrodków finansowych na rozwój przedsi─Öbiorczo┼Ťci (dost─Öpny na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl )
Uczestnicy i uczestniczki skorzystaj─ů z nast─Öpuj─ůcych form wsparcia:

  • poradnictwo i informacja zawodowa, w wyniku której opracowany zostanie indywidualny program dla osób o najni┼╝szych kwalifikacjach i bez do┼Ťwiadczenia w bran┼╝y planowanej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Wsparciem tym zostanie obj─Ötych 10 uczestników/uczestniczek projektu w wymiarze 2h/osob─Ö.
  • szkolenia zawodowe wybierane indywidualnie dla ka┼╝dej osoby przy wspó┼épracy z doradc─ů zawodowym. Zakres szkolenia zawodowego odpowiada─ç b─Ödzie bran┼╝y planowanej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Tym rodzajem wsparcia szkoleniowego b─Ödzie obj─Ötych 10 uczestników/ uczestniczek projektu, którzy wcze┼Ťniej z doradc─ů zawodowym wypracowali indywidualne programy (minimalny wymiar godzin szkoleniowych na osob─Ö wynosi 40).
  • poradnictwo psychologiczne, maj─ůce na celu pomoc w poradzeniu sobie z problemami zwi─ůzanymi z utrat─ů pracy oraz wzmocnienie cech przedsi─Öbiorczych u wszystkich uczestników/uczestniczek projektu (wsparcie indywidualne w wymiarze 3h/osob─Ö oraz grupowe w wymiarze 4h/grup─Ö).
  • szkolenia i doradztwo w zakresie zak┼éadania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej i sporz─ůdzania biznesplanu. S┼éu┼╝─ů one zdobyciu wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w zakresie zak┼éadania i prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej pod wzgl─Ödem ksi─Ögowym, podatkowym i prawnym, a tak┼╝e stworzeniu biznesplanu, który podlega─ç b─Ödzie ocenie.

Szkolenia realizowane b─Öd─ů w nast─Öpuj─ůcych blokach tematycznych: Rejestracja dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, Urz─ůd Skarbowy, Zak┼éad Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych, Ksi─Ögowo┼Ť─ç, Aspekty prawne, Zewn─Ötrzne ┼║ród┼éa finansowania, Marketing, Biznesplan. Ka┼╝dy uczestnik i uczestniczka skorzysta─ç b─Öd─ů mogli z 50 godzin szkolenia. Szkolenia zako┼äcz─ů si─Ö egzaminem z wiedzy ze wszystkich bloków tematycznych.
Doradztwo indywidualne realizowane b─Ödzie w zakresie: Biznesplan – negocjacje, badanie potencja┼éu rynkowego przedsi─Öbiorstwa, nowoczesne techniki sprzeda┼╝y, e-marketing, sprzeda┼╝ komplementarna. Ka┼╝dy uczestnik i uczestniczka skorzysta─ç b─Öd─ů mogli z 6 godzin doradztwa indywidualnego.

  • dotacje inwestycyjne na rozwój przedsi─Öbiorczo┼Ťci i wsparcie pomostowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na za┼éo┼╝enie firmy z┼éo┼╝─ů odpowiedni wniosek wraz z biznesplanem. Komisja Oceny Wniosków dokona oceny wniosków, z których 38 uzyska─ç b─Ödzie mog┼éo 40.000 z┼é bezzwrotnej dotacji na za┼éo┼╝enie dzia┼éalno┼Ťci oraz 1.500 z┼é miesi─Öcznej pomocy finansowej przez okres 6 miesi─Öcy.
  • wsparcie pomostowe doradcze. Zwi─ůzane m.in.: z rodzajem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, wykorzystaniem dotacji, popraw─ů rentowno┼Ťci. Ka┼╝da z osób, które otrzyma┼éy dotacj─Ö inwestycyjn─ů i za┼éo┼╝y┼éy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů b─Ödzie mog┼éa skorzysta─ç z 6 godzin doradztwa.
  • za┼éo┼╝ona dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza podlega─ç b─Ödzie kontroli przez 12 miesi─Öcy.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki korzysta─ç b─Öd─ů mogli z:

  • opieki nad dzieckiem – je┼╝eli obowi─ůzki zwi─ůzane z wychowaniem dzieci mia┼éyby przeszkodzi─ç w uczestnictwie w szkoleniach i doradztwie
  • zwrotów kosztów dojazdu – je┼╝eli miejsce szkole┼ä i doradztwa po┼éo┼╝ne b─Ödzie poza miejscem zamieszkania
  • wy┼╝ywienia – je┼╝eli szkolenia trwa─ç b─Öd─ů d┼éu┼╝ej ni┼╝ 6 godzin lekcyjnych

Projekt wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego CZ┼üOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA, Priorytet VIII, Dzia┼éanie 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA! POKL.08.01.02-04-005/13

Dodatkowe szczegó┼éy i informacje w biurze projektu
ul. Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń
e-mail: odzwolnienia@firs.org.pl; tel. 56 477 10 46
www.odzwolnienia.firs.org.pl

 

Data utworzenia: 16.03.2014

inne aktualno┼Ťci

Ilość odsłon 10528249
´╗┐