´╗┐
Środa, 3 marzec 2021
Imieniny Maryna, Kunegunda, Tycjan, Kinga
18:07

Aktualno┼Ťci

DODATEK ENERGETYCZNYOd dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymuj─ůce dodatek mieszkaniowy b─Öd─ů mia┼éy prawo do nowego ┼Ťwiadczenia – DODATKU ENERGETYCZNEGO.
Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r. poz. 984)

Prawo do dodatku energetycznego dla odbiorców wra┼╝liwych przys┼éuguje przy spe┼énieniu wszystkich poni┼╝szych wymogów:

  • osobie, przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
    o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.2013 r. poz. 966),
  • osoba jest stron─ů umowy kompleksowej lub umowy sprzeda┼╝y energii elektrycznej zawartej z przedsi─Öbiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zasady ustalania wysoko┼Ťci dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie wi─Öcej ni┼╝ 30% iloczynu limitu zu┼╝ycia energii elektrycznej oraz ┼Ťredniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, og┼éaszanej na podstawie
art. 23 ust.2 pkt 18 lit d. przez Prezesa Urz─Ödu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca ka┼╝dego roku.

Limit zu┼╝ycia energii elektrycznej wynosi:

  •    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osob─Ö samotn─ů;
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego sk┼éadaj─ůcego si─Ö z 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego sk┼éadaj─ůcego si─Ö z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia ka┼╝dego roku minister w┼éa┼Ťciwy do spraw gospodarki og┼éasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz─Ödowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysoko┼Ť─ç dodatku energetycznego na kolejne 12 miesi─Öcy, bior─ůc pod uwag─Ö ┼Ťrodki przewidziane na ten cel w ustawie bud┼╝etowej.
Przyznanie dodatku
nast─Öpuje na wniosek odbiorcy wra┼╝liwego, do którego nale┼╝y do┼é─ůczy─ç umow─Ö kompleksow─ů lub umow─Ö sprzeda┼╝y energii elektrycznej.
Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.
Wypłata dodatku
Dodatek energetyczny wyp┼éaca si─Ö miesi─Öcznie w wysoko┼Ťci 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego og┼éaszanej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki
Terminy wypłat
Dodatek energetyczny wyp┼éaca si─Ö w terminie do dnia 10 ka┼╝dego miesi─ůca z góry, z wyj─ůtkiem miesi─ůca stycznia,
w którym dodatek energetyczny wyp┼éaca si─Ö do dnia 30 stycznia danego roku. 
Forma wypłaty
W kasie lub na konto wskazane we wniosku

Wysoko┼Ť─ç dodatku energetycznego od 1 stycznia  do 30 kwietnia 2014 r. - Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysoko┼Ťci dodatku energetycznego(….) (Dz. U. z 2013 r. poz. 963)

Gospodarstwo domowe

Miesi─Öczna kwota dodatku energetycznego

1 osobowe

11,36 zł

2- 4 osób

15,77 zł

min. 5 osób

18,93 zł

 

Wnioski przyjmuje O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w S─Öpólnie Kraje┼äskim ( biuro nr 4) od 2 stycznia 2014 roku :
- poniedzia┼éek, ┼Ťroda, pi─ůtek w godzinach od  7:45 do 11:30
- wtorek, czwartek od 11:30 do 15:15

Pobierz wniosek Dodatek energetyczny PDF

Data utworzenia: 09.01.2014

inne aktualno┼Ťci

Ilość odsłon 10407739
´╗┐